Beint ß lei­arkerfi vefsins
Merki ßrbŠjarskˇla

Nßms- og atferlismˇtunarver

Við skólann er starfrækt náms- og atferlismótunarver og er tilgangurinn með því að auka gæði náms þeirra nemenda í Árbæjarskóla, sem eiga við sértæka náms– eða atferliserfiðleika að stríða.  Þar er einnig sinnt þeim nemendum sem komnir eru á undan samnemendum sínum í námi. Starfið í verinu einkennist af fjölbreyttum kennsluháttum þar sem áherslan er á samkennslu, þemavinnu og samvinnu nemenda.  Lögð er áhersla á að styrkja sjálfstæð vinnubrögð nemenda og félagslega færni. Unnið er sérstaklega með atferlismótun, þar sem nemendum er hjálpað að breyta hegðun sinni og efla sjálfsstjórn.

Unnið er að eftirfarandi markmiðum

- að bæta líðan nemenda í skólastarfinu

- að styrkja sjálfsmynd og félagslega færni nemenda

- að nemendur fái kennslu við hæfi

- að bæta mælanlegan námsárangur nemenda

- að auka færni nemenda í samvinnunámi

- að auka færni nemenda í sjálfstæðum vinnubrögðum

- að auka metnað og áhuga nemenda

- að stuðla að góðri skólasókn nemenda

- að nemendur átti sig á gildi og nauðsyn góðrar grunnmenntunar

- að hjálpa nemandanum að hafa stjórn á eigin hegðun

Náms-og atferlismótunarver  sinnir  þeim nemendum sem vegna erfiðleika í námi eða hegðunar sinnar geta ekki verið í hópi og þurfa tímabundið að komast í annað umhverfi þar sem eru færri nemendur og styttri vinnulotur. Unnið eftir svokölluðu D-C-B-A umbunarkerfi.     Nemendur vinna sig síðan þaðan út og í sinn hóp  með bættum námsárangri og breyttri hegðun.


Starfstilhögun

Nemendahópurinn samanstendur af nemendum úr mismunandi árgöngum, sem eiga við náms – eða atferliserfiðleika að etja eða eru komnir á undan öðrum í námi sínu. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og kennslu. Þetta felur meðal annars í sér getumiðaða samkennslu í smáum hópum þvert á árganga þar sem stutt er við sjálfstæð vinnubrögð og samvinnunám.

Hver nemandi tilheyrir ákveðnum árgangi en stundar nám sitt í verinu í einni námsgrein eða fleiri.  Umsjónarkennarinn er lykilpersóna nemandans í skólastarfinu  og fylgist því reglulega með framvindu hans í þar.  Þegar kemur að ákvörðun um innritun, stöðumat og útskrift skulu allar ákvarðanir teknar í samráði við umsjónarkennara.

Mikil áhersla er lögð á samskipti við heimilin þar sem nemendur eiga að finna að fylgst er náið með þeim jafnt heima og í skóla.  Umsjónarkennari eða námsverskennari upplýsir foreldra reglulega um stöðu nemandans.  Sú upplýsingagjöf getur m.a. verið í formi reglulegra dagbókarfærslna í Mentor.  Heimanám og öflug samvinna við heimilið er nauðsynlegur þáttur í starfsemi versins og er ætlað að tengja enn betur saman heimili og skóla.  Með því eykst enn frekar þátttaka foreldra í námi og atferli barnanna.

 

Dæmi um verklag

- hver kennari ber ábyrgð á ákveðnum nemendum

- einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda

- kennsluáætlun  fyrir hvern  nemanda

- námsefnisgerð/verkefnagerð

- sjónrænt skipulag

- félagsfærnisögur

- Teacch-aðferð (Skipulögð kennsla)

- reglulegir fundir með umsjónarkennurum árg./fagkennurum/foreldrum

- gott upplýsingaflæði milli námsvers, umsjónarkennara og foreldra

- flæði milli námsvera

- tímabundin aðstoð inn í árganga

 

Hver kennari ber ábyrgð á ákveðnum nemendum

Allir nemendur sem koma í námsver eru á ábyrgð ákveðins kennara þar.  Ef nemandi innritast í stærðfræði verður hann í umsjón stærðfræðikennara, nemandi sem innritast í íslensku verður í umsjón íslenskukennara o. s.frv.  Ef nemandi innritast í fleiri en eitt fag, meta kennarar námsvers hvaða kennari í námsveri ber ábyrgð á viðkomandi nemanda.  Sá kennari sér um að einstaklingsnámskrár og kennsluáætlanir séu gerðar í samvinnu við fagkennara og fylgist með námi nemandans í námsverinu og skólasókn hans þar.  Þá leitast hann við að vera í góðu sambandi við nemandann, fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur í atferlismótunarveri eru á ábyrgð kennara atferlismótunarvers.

 

Einstaklingsnámskrá

Gerð er einstaklingsnámskrá fyrir alla nemendur sem koma í námsver með upplýsingum um kennsluþætti, kennsluefni, mat,  skammtíma- og langtímamarkmið, styrkleika, áhugamál, námsaðlögun, félagsfærni og samskipti. Sá kennari sem ber ábyrgð á nemanda í námsveri gerir einstaklingsnámskrá í samráði við fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur sem innritast í atferlismótunarver fá einstaklingsnámskrá með markmiðum og leiðum að  þeirri færni sem á að styrkja.  Nemendur í atferlismótunarveri sem ekki fylgja námskrá árgangsins fá einstaklingsnámskrá sem kennari atferlismótunarvers gerir í samráði við fagkennara og umsjónarkennara árgangsins.

 

Kennsluáætlun 

Kennsluáætlun er útbúin  fyrir alla nemendur sem koma í námsver.  Kennsluáætlun skal aldrei gilda nema að hámarki í 4 vikur.  Að þeim tíma liðnum skal endurmeta stöðu nemandans. 

 

Námsefnisgerð/verkefnagerð

Kennarar í náms-og atferlismótunarveri sjá til þess að nemendur fái námsefni og verkefni við hæfi.  Mikilvægt er að vera í góðu samstarfi við fagkennara þegar val á námsefni fer fram.

 

Sjónrænt skipulag

Útbúið er sjónrænt skipulag fyrir þá nemendur sem það þurfa.  Í sjónrænu skipulagi felst m.a.

- stundatafla (getur verið 1 vika á blaði eða 1 dagur á blaði)

- hegðun í kennslustundum  (upphaf, miðja  og endir kennslustundar)

- vinnubrögð í kennslustundum (á hverju á að byrja, viðfangsefni kennslustundarinnar)

 

Félagsfærnisögur

Útbúnar  verða félagsfærnisögur fyrir þá nemendur sem það þurfa en í þeim felast m.a. leiðbeiningar um

- hegðun í kennslustundum

- hegðun í frímínútum

- fara eftir skólareglum

- félagsleg samskipti

 

Teach aðferð (skipulögð kennsla)

Í skipulagðri kennslu felst m.a.

- sjónrænt skipulagt vinnuumhverfi eftir ákveðnu vinnukerfi

- sjónræna umhverfið segir barninu hvar á að byrja og hvenær vinnu lýkur

- umbun/verðlaun eftir vinnu  og  einnig  inn á milli verkefna ef þarf

- hæfilegur fjöldi verkefna á dag

- fjölbreytileg  verkefni.

- verkefnaval og vinnuumhverfi í samræmi við þroska barnsins

 

Fundir með umsjónarkennurum árgangsins/fagkennurum/foreldrum

Til að nám nemandans í náms- og atferlismótunarveri verði eins markvisst og kostur er,   er nauðsynlegt að kennarar hans hafi  gott upplýsingarflæði sín á  milli og gott samband sé á milli  heimilis og skóla.   Fundir náms- og atferlismótunarverskennara með öðrum kennurum sem koma að nemandanum og foreldrum verði haldnir eins oft og þurfa þykir.

 

Gott upplýsingaflæði milli náms- og atferlismótunarvers og foreldra

Til að halda foreldrum vel upplýstum um nám barna sinna í náms- og atferlismótunarveri er nauðsynlegt að vera með gott upplýsingarflæði á milli funda í Mentor,  með tölvupóstum og símtölum.  Einnig eru foreldrar velkomnir í heimsókn á skólatíma.

Flæði milli námsvera

Nemandi sem hefur innritast í atferlismótunarver, og hefur náð settum færnimarkmiðum,  getur farið eftir útskrift þar í námsver,  ef hann þarf á sértækri námslegri aðstoð að halda.  

Tímabundin aðstoð inn í árganga

Faggreinakennarar geta óskað eftir tímabundinni aðstoð námsverskennara ef þeir telja þörf á aukinni aðstoð í ákveðin verkefni.

Deildarstjóri stoðþjónustu fundar vikulega með kennurum námsversins þar sem farið er yfir stöðu nemenda á hverjum tíma.


Slˇ­in ■Ýn:

Sto­■jˇnusta » Nßms- og atferlismˇtunarver
Mynd

Vissir þú...


Að meðal blýantur getur dregið línu sem er rúmir 56 kílómetrar að lengd áður en blýið klárast?