Beint á leiðarkerfi vefsins
Merki árbæjarskóla

Umsjónarkennarinn

Samkvæmt 13.gr. laga um grunnskóla nr.91/2008, skal hver nemandi hafa umsjónarkennara, sem "..fylgist náið með námi nemenda sinna og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila".

Í skólastarfinu er umsjónarkennarinn lykilpersóna. Hann er sá aðili sem þekkir nemendur sína öðrum fremur og getur veitt þeim þann stuðning og aðhald sem þurfa þykir. Hlutverk umsjónarkennarans er m.a. að huga að andlegri og líkamlegri velferð nemenda sinna í samvinnu við forráðamenn.

Einu sinni í viku fá nemendur í 5. - 10. bekk sérstakan umsjónartíma, þar sem gefst gott tækifæri til að efla bekkjarandann, styrkja samband kennara við nemendur sína ásamt því að fjalla almennt um þau mál sem snúa að vinnu, umgengnisreglum og málum nemenda sem upp kunna að koma í einstökum bekkjum.

Forráðamenn nemenda eru hvattir til að vera í góðu sambandi við umsjónarkennara barna sinna. Gott samband milli forráðamanna og kennara er framar öðru líklegt til að leggja traustan grunn að skólagöngu barnsins.

Til að ná sambandi við umsjónarkennara eða aðra kennara skólans er forráðamönnum bent á að hafa samband við skrifstofu skólans, biðja fyrir skilaboð og mun viðkomandi kennari hafa samband í kjölfarið.


Slóðin þín:

Nemendur » Umsjónarkennarinn
Mynd

Vissir þú...


Að meðal blýantur getur dregið línu sem er rúmir 56 kílómetrar að lengd áður en blýið klárast?