Beint ß lei­arkerfi vefsins
Merki ßrbŠjarskˇla

Skipulag nßms og kennslu

Við skipulag náms og kennslu í Árbæjarskóla er nemandinn ávallt í öndvegi þar sem  megináherslan er lögð á vellíðan og vandaða fræðslu. Nauðsynlegt er að þetta tvennt fari saman enda á hvorugt að geta verið án hins í þróttmiklu grunnskólastarfi. Fjölbreytni námsgreina er mikil og áhersla á að hver og einn fái notið sín og ræktað hæfileika sína.

Skipulag í 1. –  4. bekk

Umsjónarkennarar sinna meiri hluta kennslunnar á þessu aldursstigi en faggreinakennt er í íþróttum, sundi, dansi, tónmennt og list- og verkgreinum.

Skipulag kennslu og umsjónar í  1. –  4. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda tveir umsjónarkennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum. Þeir vinna saman að skipulagi náms og tengslum heimilis og skóla.  Byrjendalæsi og stærðfræði eru á sama tíma í hverjum árgangi. Þannig verður markmiðum náms og kennslu sem best náð um leið og skipulag sértækrar þjónustu við nemendur verður sem skilvirkast.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum. Nemendur sækja íþróttir, sund og dans auk þess sem lagt er upp úr útiveru nemenda.

Í 1. – 2. bekk er hluti list- og verkgreina kenndur í hópum hjá umsjónarkennurum. Fjórar list- og verkgreinar eru kenndar í lotum í 3. - 4. bekk og eru það smíði, textíl, tónmennt og myndmennt.

Skipulag  í 5. – 7. bekk

Skipulag kennslu og umsjónar í  5. –  7. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda tveir kennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum og tengslum heimilis og skóla.  Í  5. – 7. bekk er faggreinakennsla sem þýðir að fagkennarar eru ábyrgir fyrir kennslu hverrar námsgreinar.  Íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði eru kenndar á sama tíma í hverjum árgangi. Þannig  er markmiðum náms og kennslu sem best náð um leið og skipulag sértækrar þjónustu við nemendur verður sem skilvirkast.  Dönskukennsla hefst í 7. bekk.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum.  Kynjaskipt er í sundi og sækja stúlkur sund fyrir áramót en drengir eftir áramót.

List- og verkgreinar eru kenndar í lotum.  Þær skiptast í  smíði, textíl, heimilisfræði og myndmennt. Nemendum árgangs er skipt í jafnmarga hópa og list- og verkgreinarnar eru og færast þeir milli hópa á um það bil 9 vikna fresti.

Skipulag  í 8. – 10. bekk

Skipulag kennslu og umsjónar í  8. –  10. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda fjórir kennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum og tengslum heimilis og skóla.  Á unglingastiginu er faggreinakennsla sem þýðir að fagkennarar eru ábyrgir fyrir kennslu hverrar námsgreinar. Nemendum er ekki skipt niður í bekki heldur stunda þeir nám í mismunandi hópum eftir faggreinum og upplifa sig þannig sem hluta af árgangi en ekki bekk. Hópaskipting er virk og er fyrirkomulagið afar sveigjanlegt sem birtist meðal annars í því að kjarnafögin íslenska, stærðfræði, tungumál, náttúrufræði og samfélagsfræði eru kennd á sama tíma í töflu einstakra árganga sem gefur tækifæri til uppbrots og samþættingar námsgreina. Í árgöngum er yfirleitt um fjórskiptingu í námshópa að ræða nema í kjarnafögunum íslensku og stærðfræði. Í þeim fögum er hverjum árgangi skipt upp í fimm námshópa.

Kennslustundafjöldi í 8. – 10. bekk eru 37 stundir á viku og skiptast námsgreinar nemenda í kjarna og frjálst val.

Skipulag skólastarfs í 8. – 10 bekk 

Frjálst val í 8. - 10. bekk

Í frjálsu vali velja nemendur námsgreinar til viðbótar kjarna. Boðið er upp á fjölmargar mismunandi námsgreinar og án efa getur hver og einn fundið greinar við sitt hæfi. Flestar námsgreinarnar eru í boði fyrir 8. – 10. bekk og er því um blöndun að ræða milli árganga í hópum. Nokkrar námsgreinar eru þó eingöngu í boði fyrir nemendur í 8. bekk og aðrar fyrir nemendur í 9. og 10. bekk.

Nemendum er skylt að velja eina list- eða verkgrein, samtals 2 kennslustundir á viku í 8. bekk en eina listgrein og eina verkgrein í 9. og 10. bekk, samtals 4 kennslustundir á viku.

Nemendum 9. og 10. bekkjar býðst að stunda nám í framhaldsskólaáföngum í ákveðnum námsgreinum.  Undanfari að slíku vali er að nemendur hafi sýnt að þeir búi yfir afburða hæfni í viðkomandi grein eða skyldum greinum og þarf nemandi að hafa náð hæfniviðmiðunum         10. bekkjar við lok 8. eða 9. bekkjar í þeirri grein sem um ræðir. Framhaldsskólaáfangarnir eru skipulagðir í samvinnu við framhaldsskóla og ýmist kenndir í skólanum eða í fjarnámi.

Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og séu meðvitaðir um inntak þeirra námsgreina sem þeir velja. Val nemenda getur styrkt stöðu þeirra við umsókn í framhaldsskóla geti þeir sýnt fram á sérhæfingu í námi sem vísar inn á ákveðnar brautir framhaldsskólans.

Skipulegt nám og íþróttaiðkun utan skóla metið sem valgrein

Í lögum um grunnskóla frá 2008 segir: ,,Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af því leiðir þótt námið njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs”.

Með hliðsjón af framansögðu gefst nemendum Árbæjarskóla í 8. – 10. bekk kostur á að velja nám við aðra skóla. Árbæjarskóli getur viðurkennt slíkt nám sem hluta af valgreinum. Skólayfirvöld telja eðlilegt að viðurkenna nám sem uppfyllir ákveðin skilyrði, enda sé það í anda aðalnámskrár grunnskóla. Nemandi getur sótt um annað formlegt nám að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ætíð er það samt skólinn sem ákveður endanlega hvaða nám hann viðurkennir sem hluta af valgreinum sínum miðað við lögboðinn kennslustundafjölda á viku. Forsendur fyrir umsókn eru m.a. þær að námið sé formlegt, til sé áætlun um námið, markmið og mat á árangri, tímasókn skráð og að allur kostnaður sé greiddur af foreldrum. Foreldrar bera ábyrgð á þessu námi barna sinna gagnvart Árbæjarskóla og láta vita ef einhver misbrestur verður á. 

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum. Nemendur í unglingadeild sækja íþróttir og sund auk þess sem fjöldi valgreina er í boði þar sem hugað er sérstaklega að þessum þáttum. Kynjaskipt er í sundi og sækja stúlkur sund fyrir áramót en drengir eftir áramót. 

 


Slˇ­in ■Ýn:

Hagnřtar upplřsingar » Skipulag nßms og kennslu
Mynd

Vissir þú...


Að meðal blýantur getur dregið línu sem er rúmir 56 kílómetrar að lengd áður en blýið klárast?